Υπηρεσίες

Γιατί να μας επιλέξετε

 

Η Access4all έχει ως στόχο την ανάδειξη των παροχών και των υπηρεσιών των καταλυμάτων, των χώρων Πολιτισμού συνεργασία με δήμους ως προς την αντιμετώπισή τους στο θέμα της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης.

Προτεραιότητά μας είναι η έγκυρη πληροφόρηση για τον κάθε προορισμό που διαθέτουμε στη λίστα μας, διευκολύνοντας την οργάνωση των ταξιδιών σας αλλά και της ψυχαγωγίας σας.

Μέσω της πλατφόρμας μας δίνουμε σε εσάς πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα σε καταλύματα, χώρους πολιτισμού και δήμους για να μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε εύκολα και άμεσα.

Με την υπογραφή της Access4all κάθε επιχείρηση και οργανισμός που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας έχει ελεγχθεί ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει για την προσβασιμότητα στους χώρους του για τη διασφάλιση της εγκυρότητάς του.

Η θεμελιώδης αρχή όσον αφορά στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε καταλύματα και χώρους Πολιτισμού είναι η δημιουργία «προσβάσιμης αλυσίδας». Ο όρος αυτός υποδηλώνει την αλυσιδωτή πρόσβαση στο χώρο, χωρίς εμπόδια και ασυνέχειες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Συμβουλευτική για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε καταλύματα κάθε τύπου και χώρους Πολιτισμού (μουσεία, γκαλερί, βιβλιοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα)
Περισσότερα

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της προσβασιμότητας ενός χώρου Πολιτισμού ή ενός καταλύματος σύμφωνα με τον οδηγό προσβασιμότητας που έχουμε δημιουργήσει από κοινού με Συλλόγους ΑμεΑ. Η ομάδα μας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και κατευθύνσεις, ώστε να γνωρίσετε το αντικείμενο της προσβασιμότητας και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει ο οργανισμός σας υιοθετώντας τους κανόνες της.

  • Σχεδιασμός αλυσίδας προσβασιμότητας
Περισσότερα

Πόσο λειτουργικός μπορεί να γίνει ο χώρος σας για όλες τις κοινωνικές ομάδες; Με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορεί να γίνει και εμείς το αναλαμβάνουμε.

  • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός – Σχεδιασμός Φωτισμού
  • Μουσειολογική Μελέτη
Περισσότερα

Δημιουργούμε εκθέσεις για όλους χρησιμοποιώντας πολυαισθητηριακές πρακτικές και παρουσιάζοντάς τες με τρόπο αποδεκτό και φιλικό προς ΑμεΑ. Η συμπερίληψη είναι ο στόχος.

  • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Περισσότερα

Δημιουργούμε εκπαιδευτικά προγράμματα για ΑμεΑ κάθε ηλικίας στους χώρους των μουσείων σύμφωνα με το αντικείμενο που έχει επιλέξει ο κάθε χώρος και εκπαιδεύοντας τους Μουσειοπαιδαγωγούς του, ώστε να τα παρουσιάσουν με τον κατάλληλο τρόπο στο κοινό τους

  • Εκπόνηση σχεδίων εκκένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, κλπ).
Περισσότερα

Περιγραφή του κτιρίου (οδεύσεις διαφυγής, κλπ), χρήση (Κατάλυμα-Μουσείο-Γκαλερί, κλπ), κατανομή του προσωπικού σε ομάδες, εξατομικευμένα καθήκοντα, διαδικασίες για άτομα με αναπηρίες.

  • Εκπαίδευση του προσωπικού για τις ενέργειες και την επέμβασή του σε περίπτωση άμεσης εκκένωσης κτιρίου.
Περισσότερα

Κατανόηση σχεδίου και ρόλων, διαχείριση ατόμων με αναπηρία, ασκήσεις-εκπαίδευση.

  • Εκπόνηση μελέτης για την προσβασιμότητα ατόμων με κινητική αναπηρία, σε καταλύματα κάθε τύπου, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, συγκροτήματα ενοικιαζόμενων κατοικιών.
Περισσότερα

Με την εξειδικευμένη ομάδα των συνεργατών μας, (Πολιτικός Μηχανικός, Μουσειολόγος, Δικηγόρος, Υποστράτηγος ε.α Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση σε θέματα εκκένωσης και ασφάλειας-πυρασφάλειας κτιρίων), δημιουργείται η μελέτη.

  • Εκπόνηση μελέτης για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία όρασης, σε καταλύματα κάθε τύπου, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, συγκροτήματα ενοικιαζόμενων κατοικιών.
Περισσότερα

Από την έμπειρη ομάδα των συνεργατών μας, προτείνεται η μελέτη.

  • Εκπαίδευση για τη διαχείριση και την εξυπηρέτηση του προσωπικού προς τα άτομα με αναπηρία.
Περισσότερα

Με την ειδική ομάδα των συνεργατών μας, πραγματοποιείται η εκπαίδευση.